BMW sắp ra mắt dòng “M” cao cấp: M1000 RR, M1000 XR, M1300 GS

Vừa qua, BMW đã bất ngờ nộp đơn đăng ký loạt thương hiệu thuộc dòng “M” hoàn toàn mới. Cụ thể, 03 mẫu xe được đăng ký thương hiệu mới thuộc dòng “M” cho 3 mẫu xe: S1000 RR, S1000 XR và R1250 GS… sẽ mang tên: BMW M1000 RR, M1000 XR, M1300 GS. “M” … Đọc tiếp BMW sắp ra mắt dòng “M” cao cấp: M1000 RR, M1000 XR, M1300 GS