BMW S1000RR đạt tốc độ tối đa max speed 322 kmh

BMW S1000RR đạt tốc độ tối đa max speed 322 km/h. Đây là tốc độ đạt được trên đường phố thực tế.

Xem thêm: Ninja H2R đạt tốc độ 400 km/h

Bình luận

wonderful comments!