Dòng môtô với phom xe dài, cặp phuộc trước dài và dáng ngồi thẳng trở nên đặc biệt quyến rũ bên chân

Dòng môtô với phom xe dài, cặp phuộc trước dài và dáng ngồi thẳng trở nên đặc biệt quyến rũ bên chân dài.

CongSo.com / vietnamcar.com

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]