Ducati Monster 795 độ pô Z1000

Chiếc Monster 795 được người chủ sở hữu chịu chơi độ cặp pô Z1000 thay cho cặp pô zin.

10013950_773697822643349_937136542_n.jpg

Xe được độ thêm dàn mủ ngay lốc máy kéo xuống thành mỏ cày.

1922295_773697855976679_1171738005_n.jpg

Ảnh: Phát Ngô

Bình luận

wonderful comments!