DUCATI WORLD PREMIÈRE 2023: Chuỗi sự kiện ra mắt loạt xe mới của Ducati sắp bắt đầu

DUCATI WORLD PREMIÈRE 2023: Chuỗi sự kiện ra mắt loạt xe mới của Ducati sẽ bắt đầu từ ngày 2/9/2022 với tổng cộng 7 tập. Bảy tập giới thiệu các sản phẩm mới sẽ ra mắt trong năm 2023 từ nhà sản xuất Borgo Panigale sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11 cùng với bản … Đọc tiếp DUCATI WORLD PREMIÈRE 2023: Chuỗi sự kiện ra mắt loạt xe mới của Ducati sắp bắt đầu