Exciter độ trái 62 dên zin nhiều món đồ chơi độ kiểng

Exciter độ trái 62 dên zin nhiều món đồ chơi độ kiểng… của 1 thành viên thuôc HK Team tại Cần Thơ.

Cùng motosaigon tham khảo 1 số món đồ chơi độ kiểng trên Exciter 135, Clip test âm thanh pô LeoVince.

exciter-135-do-trai-62-motosaigon-1 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-2 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-4 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-3 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-8 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-7 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-5 exciter-135-do-trai-62-motosaigon-6

Trái 62 zên zin
Pô Air thái
Pô LeoVince
Đồng hồ Koso Uma
Trợ Lực SumRacing
Côn CRV
Căm, Đùm Trái khế Racing
Mâm Racing
Đĩa Bông CNC Racing
Phuộc Trước Trusty
Phuộc Sau Racing
Bộ Gác chân Rizoma
Bao tay Gud xoay Rizoma
Bình dầu Rizoma
Bảo vệ Lốc Rizoma
Pas Sên Rizoma
2 Heo dầu Sh
Bộ dây dầu Racing
Chân chống nghiêng Racing
Full ốc Gold Titan toàn thân
Áo chế Robot
Sơn AirBush nguyên con
Võ Maxxis Mới
Yên da Raider Sport
Nhông Sên Dĩa ISS mới
Cần số, Chân đạp Rizoma

Bình luận

wonderful comments!