Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary (Harley 48) bản kỷ niệm đầu tiên Việt Nam

Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary (Harley 48) phiên bản kỷ niệm 115 năm thành lập hãng… đầu tiên về Việt Nam giá bán cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 30 triệu đồng. Giá Harley-Davidson Forty-Eight 115 Anniversary (Harley 48 kỷ niệm 115 năm) được niêm yết 639.500.000 đ. Có mặt tại Showroom Harley-Davidson of Saigon, Motosaigon thật sự bị … Đọc tiếp Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary (Harley 48) bản kỷ niệm đầu tiên Việt Nam