Honda CG125 độ Cafe Racer với gói độ chỉ hơn 10 triệu đồng

Honda CG125 độ Cafe Racer với gói độ chỉ hơn 10 triệu đồng vừa được hoàn thành tại Hệ thống Showroom Thưởng Motor. Honda CG125 độ Cafe Racer theo yêu cầu 1 khách hàng ngay khi vừa đập thùng CG125 tại Thưởng Motor. Giá CG125 (xuất Nhật) nguyên bản khởi điểm từ 28 triệu đồng … Đọc tiếp Honda CG125 độ Cafe Racer với gói độ chỉ hơn 10 triệu đồng