Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 05/2024 

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024 – Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 05/2024. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe  và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính  của HVN. 

1/ DOANH SỐ BÁN XE MÁY: 163.489 xe, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng  kỳ năm trước. Cụ thể: 

Tháng MẢNG KINH DOANH XE MÁY
DOANH SỐ THEO THÁNG  DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2025(*) XUẤT KHẨU
Doanh số 

(xe) 

So với 

tháng trước (%) 

So với cùng 

kỳ năm trước (%) 

Doanh số 

(xe) 

So với cùng 

kỳ năm trước (%) 

Tổng sản lượng xuất khẩu 

(xe)

5/2024  163.489  +2,2  +14,7  323.498  -7.8  24.332


(*) Năm tài chính 2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 

2/ DOANH SỐ BÁN Ô TÔ: 1.179 xe, giảm 34,6% so với tháng trước và giảm 32,9% so với cùng kỳ  năm trước. Cụ thể: 

Tháng MẢNG KINH DOANH ÔTÔ
DOANH SỐ THEO THÁNG  DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2025 (*)
Doanh số 

(xe) 

So với 

tháng trước 

(%) 

So với cùng kỳ năm trước 

(%) 

Doanh số 

(xe) 

So với cùng kỳ năm trước 

(%)

5/2024  1.179  -34,6%  -32,9%  2.981  -19,5%

 

(*) Năm tài chính 2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]