Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 10/ 2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023 – Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 10/ 2023. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

1/ DOANH SỐ BÁN XE MÁY: 180.881 xe, giảm 7,5% so với tháng trước giảm 25,7% so vớicùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tháng

MẢNG KINH DOANH XE MÁY

DOANH SỐ THEO THÁNG

DOANH SỐ CỘNG DỒN

Năm tài chính 2024 (*)

XUẤT KHẨU

Doanh số

So với

tháng trước

So với cùng

kỳ năm trước

Doanh số

So với cùng

kỳ năm trước

Tổng sản lượng

xuất khẩu

(xe)

(%)

(%)

(xe)

(%)

(xe CBU)

10/2023

180.881

-7,5

-25,7

1.171.108

12,9

18.452

(*) Năm tài chính 2024: từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024

Vario 125 chính thức được Honda Việt Nam công bố giá xe
Vario 125 chính thức được Honda Việt Nam công bố giá xe

2/ DOANH SỐ BÁN Ô TÔ: 2.148 xe, giảm 15,9% so với tháng trước tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tháng

MẢNG KINH DOANH ÔTÔ

DOANH SỐ THEO THÁNG

DOANH SỐ CỘNG DỒN

Năm tài chính 2024 (*)

Doanh số

(xe)

So với

tháng trước

(%)

So với cùng kỳ

năm trước

(%)

Doanh số

(xe)

So với cùng kỳ

năm trước

(%)

10/2023

2.148

-15,9

+23,2

12.850

-27,3

(*) Năm tài chính 2024: từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024

Xem thêm: Vario 125

Vario 125 chính thức được Honda Việt Nam công bố giá xe

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]