“Không có xe xấu, chỉ là độ chưa tới” Kawasaki Ninja 400 said

Bản độ không thể đẹp hơn của Kawasaki Ninja 400 chứng minh cho câu nói “Không có xe xấu, chỉ có người chưa biết độ xe”. Một bản độ tuyệt đẹp của mẫu Sport-bike 400 phân khối nhà Kawasaki để anh em Biker tham khảo và “độ tới nơi” cho chiếc xế cưng của mình. … Đọc tiếp “Không có xe xấu, chỉ là độ chưa tới” Kawasaki Ninja 400 said