Kraus Nicks Dyna: Harley Davidson biến hình !

Tiếp theo những series Kraus, những chiếc xe không đụng hàng bất kỳ 1 hãng độ xe nào khác. Tác phẩm lần này là Harley Davidson được hô biến thành mẫu độ mang tên Kraus Nicks Dyna. 5 tháng là khoảng thời gian để Kraus hoàn thành tác phẩm độc đáo này của mình, ông … Đọc tiếp Kraus Nicks Dyna: Harley Davidson biến hình !