Lác mắt với Garage xe cổ của 1 người sưu tầm tại Hà Nội

Garage xe cổ của 1 người sưu tầm tại Hà Nội đã khiến giới đam mê xe cổ phải trầm trồ. Hầu hết các chiếc xe cổ đều bị phủ 1 lớp bụi khá dày, tuy nhiên theo chủ xe cho biết tình trạng nhiều chiếc xe khá tốt. Các mẫu xe cổ đủ loại thương hiệu Honda, Yamaha, Piaggio v.v…

Cùng MotoSaigon ngắm Garage Xe cổ tại Hà Nội

kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-6.jpg
kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-26.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-22.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-21.jpgkho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-1.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-20.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-12.jpg
kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-28.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-27.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-25.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-24.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-23.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-19.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-18.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-17.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-16.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-15.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-14.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-13.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-11.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-10.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-9.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-8.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-7.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-5.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-4.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-3.jpg kho-xe-co-ha-noi-moto-saigon-2.jpg

Bình luận

wonderful comments!