Lạc vào kho xe moto pkl các loại tại 1 quận ở SG

1 kho xe thanh lý tại 1 quận tại Sài gòn , với đủ loại xe nhưng đã bám đầy bụi, có chiếc thiếu vài bộ phận, có xe mất cả đầu đèn image.jpg
image.jpg
image.jpg
Có cả Canam, dàn mủ đã được tháo raimage.jpg image.jpg
Gold wingimage.jpg image.jpg
Lắp phụ tùng vào…

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]