Ngắm dàn xe Harley-Davidson độ cực khủng tại Casino Áo

Dàn xe độ cực khủng của Harley-Davidson được trưng bày tại Triển lãm xe độ diễn ra ở Casino của Áo. Dàn xe độ tuyệt đẹp với nhiều phong cách khác nhau và được độ tư nhiều mẫu xe khác nhau của Harley-Davidson. Ngày mai, tại Showroom Harley-Davidson of Saigon ở địa chỉ 800 Nguyễn … Đọc tiếp Ngắm dàn xe Harley-Davidson độ cực khủng tại Casino Áo