Người đàn ông chạy Cub trộm nắp xăng của Honda 67

Người đàn ông chạy Cub trộm nắp xăng của Honda 67. Các bạn đang đi xe có nắp xăng rời không khóa thì nên cảnh giác nhé.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]