So sánh Exciter 150 vs Raider 150 chạy 200m và 400m

So sánh Exciter 150 vs Raider 150 được thực hiện tại Indonesia, Exciter 150 và Raider được so sánh khả năng đề pa ra xe và tốc độ với quảng đường 200m và tiếp đó là 400m.

So sánh Exciter 150 vs Raider 150

Screen-Shot-2016-01-24-at-1.20.00-PM.jpg

So sánh tốc độ max speed Exciter 150 vs Raider (Mx King 150 vs Satria 150)

Screen-Shot-2016-01-24-at-1.21.06-PM.jpg

Exciter 150 ra xe nhỉnh hơn Raider 150

Screen-Shot-2016-01-24-at-1.21.41-PM.jpg

Clip test so sánh Exciter 150 vs Raider 150

MotoSaigon.vn

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]