Soi Menu BMW S1000RR2019 nẹt pô test âm thanh

Soi Menu BMW S1000RR2019 nẹt pô test âm thanh. BMW S1000RR M Performance bản cao cấp có gì khác biệt?