Tags đồng hồ cb150r

Tag: đồng hồ cb150r

Honda CB150R Exmotion hướng dẫn chỉnh đồng hồ chi tiết

Honda CB150R Exmotion: hướng dẫn chỉnh đồng hồ chi tiết gồm: Chỉnh thời gian, vòng tua báo đèn Redline sang số, chỉnh độ sáng...