Tags Lâm nguyễn

Tag: lâm nguyễn

Trên yên tác phẩm xế độ Chopper Iron Horse sở hữu...

Chopper Iron Horse là tác phẩm xế độ vừa "ra lò" của người thợ Việt: anh Lâm Nguyễn (miền Đông) tại Quận Bình Thạnh,...