Tags Max speed Raider R150

Tag: max speed Raider R150

Raider R150 Fi 2017 chạy số 5 đạt tốc độ 157...

Raider R150 Fi 2017 đạt tốc độ 157 kmh ở cấp số 5 đang gây tranh cải trong cộng đồng biker tại Philippin. Như...