Tags Michelin

Tag: Michelin

Exciter 150 độ đẹp với đồ chơi đáng tham khảo

Exciter 150 được kéo gắp dài để vô bánh sau to lớn hơn co kích thước 140, ngoài ra để cân bằng xe thì...

Exciter 150 lên tem Play Boy độ đèn LED đi tour

Exciter 150 lên tem phong cách Play Boy, với xe nguyên xin là Exciter 150 GP có giá bán 50,6 triệu dồng, vừa đập...