Tags Mô tô 7 viên ngọc rồng

Tag: mô tô 7 viên ngọc rồng

Phiên bản đời thực của chiếc mô tô Capsule do Bulma...

Phiên bản đời thực của chiếc mô tô Capsule do Bulma cầm lái trong truyện Dragon Balls vừa được một xưởng độ của Nhật...