Tags Moto bulma

Tag: moto bulma

Phiên bản đời thực của chiếc mô tô Capsule do Bulma...

Phiên bản đời thực của chiếc mô tô Capsule do Bulma cầm lái trong truyện Dragon Balls vừa được một xưởng độ của Nhật...