Tags Raider R150 2017 số 5

Tag: Raider R150 2017 số 5

Raider R150 Fi 2017 chạy số 5 đạt tốc độ 157...

Raider R150 Fi 2017 đạt tốc độ 157 kmh ở cấp số 5 đang gây tranh cải trong cộng đồng biker tại Philippin. Như...