Tags Top speed ex155

Tag: top speed ex155

Exciter 155 test tốc độ tối đa maxspeed trên đường phố

Exciter 155 test tốc độ tối đa maxspeed trên đường phố hết ga hết số. Exciter 155 VVA trang bị khối động cơ mới...