Winner 150 độ ECU API Tech v9 đạt 182 km/h

Winner 150 độ ECU thương hiệu API Tech Standalone v9.0. Với ECU API Tech sẽ mở vòng tua tối đa lên đến 16.000 rpm (đã được chỉnh tại mức 13.000 rpm), so với ECU zin của Winner 150 vòng tua đã giới hạn chỉ dưới mức 10.000rpm.

Clip Winner 150 độ ECU Api Tech test max speed không tải 182 km/h

Winner 150 độ ECU API Tech Standalone v9 max speed không tải 182 km/h
Winner 150 độ ECU API Tech Standalone v9 max speed không tải 182 km/h

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]