Thêm 1 bản độ Full Carbon của BMW S1000RR theo phong cách SBK Alpha Racing

Thêm một bản độ Full Carbon không thể chất hơn của cá mập BMW S1000RR theo phong cách SBK Alpha Racing ra lò từ Babyspeed Shop. Dào áo và toàn bộ options đồ chơi theo bản độ đều được lên đúng theo phong cách SBK Alpha Racing hàng hiệu. So với bản độ MotoSaigon vừa giới thiệu tuần … Đọc tiếp Thêm 1 bản độ Full Carbon của BMW S1000RR theo phong cách SBK Alpha Racing