365 câu hỏi thi bằng lái A2 từ tháng 3

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2 như đã quy định từ trước đến nay sang sử dụng bộ 365 câu hỏi.


Nhu cầu sử dụng xe phân khối lớn gia tăng nên việc đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe hạng A2 đang là nhu cầu cần thiết.

Bộ 365 câu hỏi dùng cho sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2 gồm: 145 câu khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ; 25 câu văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe; 100 câu hệ thống biển báo hiệu đường bộ; 95 câu giải các thế sa hình.

Sát hạch lý thuyết gồm 20 câu

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 sắp tới sẽ gồm 20 câu trong đó có 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông, 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 5 câu về hệ thống biển báo, 5 câu về giải các thế sa hình.

Học viên sẽ được thi phần lý thuyết sát hạch lái xe hạng A2 bằng phần mềm chuyên dụng trong phòng máy tính với thời gian là 15 phút để trả lời 20 câu hỏi lấy ngẫu nhiên trong cấu trúc từ bộ 365 câu hỏi như trên. Mỗi câu hỏi tương ứng với 1 điểm, thí sinh trả lời được từ 18/20 câu trở lên thì đạt, trả lời được ít hơn 18 câu hỏi sẽ không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Từ ngày 01/3 sử dụng bộ 365 câu hỏi cho sát hạch lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phát hành bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Các Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe sẽ sử dụng 365 câu hỏi trong bộ 450 câu hỏi để hướng dẫn học viên học tập và ôn luyện để dự sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A2.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng sẽ xây dựng, sửa đổi phần mềm sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A2 và in đĩa chương trình, tài liệu hướng dẫn sử dụng chuyển giao cho các Sở Giao thông vận tải để phổ biến đến các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe thực hiện thống nhất trên cả nước từ ngày 01/03/2014.

Phần mềm sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2 với ngân hàng 365 câu hỏi này sẽ được thực hiện từ ngày 01/3/2014 và thay thế cho phần mềm sát hạch lý thuyết hạng A2 đã được tổ chức tập huấn, chuyển giao năm 2013.

Đã bắt đầu nhận hồ sơ đợt thi tháng 3 tại Trường Đào tạo lái xe Tiến Bộ, 111 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú.

Trần Đức

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]