Bá đạo trên từng hạt gạo là đây !

Kima

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]