Bá đạo trên từng hạt gạo là đây !

Kima

Bình luận

wonderful comments!