Bánh xe Dunlop được sản xuất như thế nào?

https://www.youtube.com/watch?v=f3MiISKkM3M

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]