Bốc đầu ủi đít đồng đội trong đoàn

Clip đoàn moto tại nước ngoài hơn, 50 chiếc… 2 thành viên bốc đầu không kiểm soát được tốc độ đã gây ra tai nạn ủi đít đồng đội và bị những chiếc phía sau ủi…

Screen-Shot-2014-09-16-at-11.21.29-PM.png

https://www.youtube.com/watch?v=AdDObqTNFwA

Góc nhìn khác

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]