Cảnh sát bất lực giữa đoàn moto

1 đoàn moto dàn hàng ngang trên đường cao tốc, chạy tốc độc cao, bốc đầu và nẹt pô… 1 viên cảnh sát đi moto tuần tra đã đuổi theo và yêu cầu dừng lại nhưng có vẻ yếu thế… 1 thành viên trong đoàn chạy lại gần và đuổi cảnh sát đi tỏ vẻ đừng làm phiền đoàn

Screen-Shot-2014-10-24-at-2.37.21-PM.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=k4-xUu9VeGE

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]