Cảnh sát đuổi bắt hàng chục chiếc moto pkl

Cảnh sát đuổi bắt hàng chục chiếc moto pkl. Bỏ của chạy lấy người.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]