Chạy quá nhanh mắt sẽ bị hiệu ứng Tầm nhìn hình ống – “Tunnel Vision” là gì?

Hiệu ứng Tầm nhìn hình ống “Tunnel Vision”, đây là tình trạng thường xảy ra với mắt của chúng ta khi chạy xe với tốc độ cao. Hiệu ứng tầm nhìn hình ống sẽ khiến mắt chỉ có thể nhìn rõ vào 1 điểm có đường kính rất nhỏ ở trước mắt (ngay điểm tập trung)… khi đó khu vực tầm nhìn ngoại vi sẽ rất mờ và trở thành khu vực bị mù của mắt, tương tự như chúng to đi vào đường hầm tối, chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng cuối đường hầm. Khi mắt bị hiệu ứng “Tunnel Vision” sẽ không thể nhìn thấy và phản ứng kịp đối với các vật thể xuất hiện đột ngột 2 bên đường như: vật nuôi thả rong, xe chuyển làn đường v.v…

CÙng Motosaigon xem clip mô phỏng thực tế hiệu ứng Tầm nhìn hình ống “Tunnel Vision” của mắt, khi đi với tốc độ cao.

Hiệu ứng Tầm nhìn hình ống – “Tunnel Vision” là gì?

Bình luận

wonderful comments!