Clip CBR600 kéo max speed trong hầm

CBR600 kéo tốc độ tối đa max speed trong hầm, tạp ra âm thanh vang vọng cực kỳ kích thích như âm thanh những chiếc xe moto đua trường MotoGP

Screen-Shot-2015-10-01-at-10.57.48-PM.jpg

Clip CBR600 kéo tốc độ tối đa max speed trong hầm

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]