Dinamik 120 xe 2 thì của Malaysia so kè với Ya Z125

Dinamik 120 xe 2 thì của Malaysia so kè với Ya Z125 trên qua nguy hiểm. Xem thêm chi tiết: Dinamik 120

 

Bình luận

wonderful comments!