Exciter 135 độ trái 62mm UMA Racing lên 32hp của Hy Lạp

Exciter 135 độ trái 62mm UMA Racing đạt công suất lên 32hp trên bàn chạy DynoJet của Hy Lạp.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]