Game giả lập dựa trên môi trường vật lý thật

Game thực tế ảo quá hấp dẫn, không biết khi nào có mặt tại Việt Nam, quá hay…

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]