Gặp Ô tô chết máy trên cao tốc hai biker đã làm hành động này

Gặp Ô tô chết máy trên cao tốc hai biker đã tiến sát, cặp vào 2 bên hông xe và dùng chân để đẩy. Tuy là hành động giúp đỡ, nhưng nhiều người lại cho rằng hành động quá nguy hiểm và vi phạm luật giao thông.

Bình luận

wonderful comments!