Hội xe Dream đi tour 1 chiếc xoè là xác định

Tổ bay hội xe Dream hàng chục chiếc đi sát với nhau với tốc độ cao… quá nguy hiểm. Chỉ cần 1 chiếc đột ngột giảm tốc hoặc có sự cố thì…

Bình luận

wonderful comments!