Honda Wave độ trục láp có cần đạp số tới lui cực độc

Honda Wave độ trục láp có cần đạp số tới lui cực độc. Có lẽ đây là tác phẩm độ để thử tay nghề của 1 thợ xe tại TPHCM.

Bình luận

wonderful comments!