Tags Wave do lap

Tag: wave do lap

Honda Wave độ trục láp có cần đạp số tới lui...

Honda Wave độ trục láp có cần đạp số tới lui cực độc. Có lẽ đây là tác phẩm độ để thử tay nghề...