Imagination kết hợp Epic Games trải nghiệm thực tế ảo với Triumph Trident 660

Imagination kết hợp Epic Games trải nghiệm thực tế ảo với Triumph Trident 660 sử dụng kỹ thuật phông nền trực tiếp tạo ra thế giới ảo để đặt các đối tượng trong thế giới do máy tính tạo ra. Kỹ thuật này đang được sử dụng để quay những cảnh phim Hollywood bom tấn … Đọc tiếp Imagination kết hợp Epic Games trải nghiệm thực tế ảo với Triumph Trident 660