Kawasaki Z1000 đấu với Honda CB1000r 2014

Kawasaki Z1000 so kè với Honda CB1000r 2014, Clip được quay trên đường khá đẹp, trong Clip Z1000 khá vất vả, luôn bị CB1000r vượt qua khá dễ dàng, và max speed của Z1000 chỉ 253 km/h ??? Do này hay do xe ??

Screen-Shot-2014-05-10-at-6.03.42-PM.png

https://www.youtube.com/watch?v=RGoIQ7mMiY8

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]