Khi 299 đã quá phổ thông Kawasaki Ninja H2 độ Turbo đạt mốc 407 kmh

Khi 299 đã quá phổ thông Kawasaki Ninja H2 độ Turbo đạt mốc 407 kmh.

Bình luận

wonderful comments!