Kinh hãi R15 vs CBR250RR vs R3 xào chẻ trong thàng phố như TT Isle of man

Kinh hãi R15 vs CBR250RR vs R3 xào chẻ trong thàng phố như TT Isle of man cực kỳ nguy hiểm.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]