Malaysian Cub Prix: những pha ngã xe hài hước

Hy vọng tương lai gần sẽ có sân chơi như vậy cho các aem biker tranh tài và thoã mãn đam mê tốc Độ với sự an toàn và có tổ chức bài bản.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]