Moto Drift điệu nghệ rất kích thích

Clip 1 chiếc moto pkl Drift tóe khói nghi ngút, kỹ thuật Drift lết bách là 1 trong những kỹ thuật khó nhất của bộ môn Stunt bằng moto…

Screen-Shot-2014-10-21-at-12.47.11-PM.jpg

Bình luận

wonderful comments!