Moto đua 400m đề pa như tên lửa

Chiếc moto pkl được độ kéo gắp sau dài nhằm chống bốc đầu khi đề pa, có thể đây là chiếc moto đề pa nhanh nhất thế giới, tuy đối thủ đề pa trước nhưng khả năng tăng tốc quá nhanh… chiếc siêu moto Drag này nhanh chóng vượt mặt đối thủ

Screen-Shot-2015-06-03-at-12.28.12-AM.png

https://www.youtube.com/watch?v=-i5eUNDXxBk

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]